Frequently Asked Question

1) Warga negara Malaysia dan berumur 18 tahun ke atas;
2) Pemohon mestilah seorang pekerja kepada mana-mana sektor kerajaan atau sektor swasta (berkelayakan) yang stabil dengan pendapatan tetap setiap bulan.
Semakan boleh dibuat secara online. Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.
Permohonan boleh dibuat secara online. Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.

Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:

a) Salinan Kad Pengenalan pemohon (disahkan oleh pihak majikan)
b) Salinan slip gaji 3 bulan yang terkini (disahkan oleh pihak majikan)
c) Surat pengesahan jawatan oleh majikan
d) Penyata penyelesaian awal (jika berkaitan)
e) Penyata bank untuk 3 bulan gaji yang terkini
f) Borang Biro (BPA) – untuk pembiayaan yang telah diluluskan
g) Bil utiliti
h) Lain-lain dokumen sokongan (jika diperlukan)
Anda layak membuat permohonan dengan syarat anda tidak berstatus bankrap. Pemohon perlu memberikan sebarang surat pelepasan dari institusi yang berkenaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan untuk memudahkan proses permohonan.
Pemohon boleh menghubungi no talian 03-4144 4075 atau emel di loan@ezlestari.com.my untuk maklumat lanjut mengenai pembiayaan.
Permohonan akan diproses dalam tempoh 3 hari bekerja selepas penerimaan lengkap borang permohonan
Penjamin hanya diperlukan sekiranya pelanggan tidak memenuhi syarat pembiayaan.
Tiada yuran proses akan dikenakan kepada pemohon sektor kerajaan, badan berkanun dan GLC. Yuran proses sebanyak 0.5% akan dikenakan untuk kategori majikan swasta.
Tiada bayaran awal / pendahuluan untuk pemohon sektor kerajaan, badan berkanun dan GLC dengan cara bayaran balik melalui BPA. Untuk lain-lain cara bayaran balik dan kategori majikan, bayaran awal / pendahuluan 1 bulan akan ditolak dari jumlah pembiayaan dan dikreditksn ke dalam akaun pembiayaan yang berkenaan.